Oferta

billionphotos 2273383 Small kopiaBiuro Inżynierskie Budoteka.tech, oferta na kompleksowy projekt budowlany:

 • Projekty architektoniczne, projekty zagospodarowania terenu, projekty elewacji, koncepcje projektowe
 • Projekty konstrukcyjne, projekty złożonych konstrukcji stalowych, żelbetowych, drewnianych, zespolonych
 • Projekty warsztatowe, projekty wykonawcze branży konstrukcyjnej
 • Projekty branżowe wchodzące w skład kompletnej dokumentacji budowlanej

 

 

 

billionphotos 1676959 1 SmallW ofercie posiadamy także takie usługi jak:

 • nadzór inwestorski, /inspektor nadzoru/
 • kosztorysowanie
 • pomoc w uzyskaniu pozwoleń na budowę
 • pomoc w sprawach formalno-prawnych, urzędowych
 • inwentaryzacje obiektów budowlanych
 • przeglądy okresowe budynków
 • oceny stanu technicznego budynków
 • wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
 • certyfikaty energetyczne budynków